Gepost door: theovanrijn1956 | februari 26, 2014

De puinhoop die belastingdienst heet

Onderstaande is het relaas van iemand die ik persoonlijk goed ken en die al meer dan twee jaar in de mangel zit van de molens van de belastingdienst. De wisseling van de wacht op de post van Staatssecretaris heeft voorlopig nog geen merkbaar effect. Als je soortgelijke ervaringen hebt, mail ze me dan a.j.b. op theo.dog@live.com Het wordt namelijk de hoogste tijd dat deze dienst een halt wordt toegeroepen en een zwartboek lijkt me een prima begin. Het onderhavige verhaal zal volgende week verspreid gaan worden onder politici, schrijvende pers en andere media, want hier worden mensen gesloopt. En terwijl er 2 weken geleden, op 27 en 28 februari, toezeggingen zijn gedaan dat e.e.a. zou worden uitgezocht, rolden er afgelopen week, 14 maart, weer 4 berichten van inhoudingen en 1 dwangbevel op de deurmat.

In reactie op mijn de aangetekende brief die ik heb verzonden op 2 februari 2014 werd ik op 6 februari gebeld door dhr. Pots van belastingkantoor Enschede. Hij deelde mij mede dat de verrekeningen per direct zouden stoppen en alle bedragen die tot nu toe wel en dus onterecht waren ingehouden aan mij zouden worden uitbetaald. Op mijn vraag of ik dit op schift kon krijgen, gaf hij aan dit liever niet te doen maar gaf hij mij wel zijn directe nummer zodat ik nu in ieder geval iemand direct aan zou kunnen spreken. Toen ik dus op woensdag 19 februari zag dat er opnieuw verrekeningen hadden plaatsgevonden op mijn toeslagen heb ik direct het door dhr. Pots afgegeven nummer gebeld. Toen ik donderdag ook na diverse pogingen contact te leggen via nummer 053-4823481 nog steeds niemand had gesproken heb ik maar weer contact op gezocht met de belastingdienst via de belastingtelefoon. Die gaven mij te kennen dat ik vrijdag 21-02 gebeld zou worden door een medewerker tussen 14.00 en 16.00.
Toen ik die dag om 16.00 nog niets had gehoord heb ik opnieuw contact gezocht maar omdat er al een terugbelverzoek was voor die dag kon men niets voor mij doen.
Natuurlijk heb ik niets meer gehoord, dat is nu eenmaal de gang van zaken bij uw dienst.
Vandaar nu dus opnieuw een aangetekende brief met het verzoek onderstaande opnieuw op te pakken en ervoor te zorgen dat ik niet nog verder in de financiële problemen raak.
Ten overvloede wil ik u er nog op wijzen dat bij uitblijven van een bevredigend contact en daaruit voortvloeiend resultaat, een volgende brief tevens een open brief aan pers en politiek zal zijn. Ik stel u dan ook met klem voor, om binnen een week na dagtekening met een oplossing af te komen. Tevens eis ik van alles ook de bewijzen zwart op wit.

Hieronder volgt de eerdere brief.

L.s.,

Toen in 2011 mijn samenwonen werd beëindigd, heb ik me bij de gemeente per 1 oktober van dat jaar in laten schrijven op mijn huidige adres. Kort daarop is uw dienst begonnen met het versturen van, inmiddels bijna 100, aan mij gerichte brieven. Deze brieven werden gedeeltelijk verstuurd naar mijn oude adres (bijvoorbeeld uw brief met kenmerk xxxxxxxxxxx d.d. 14 februari 2013) en gedeeltelijk naar mijn huidige adres (bijvoorbeeld uw beschikking met beschikkingsnummer xxxxxxxxxxx d.d. 12 mei 2012). Dit is én erg onzorgvuldig, want in 2012 ontvang ik dus uw post op mijn nieuwe adres en in 2013 op mijn oude adres, én het is maar helemaal de vraag of al uw brieven mij daadwerkelijk hebben bereikt. Ik meen aan te mogen nemen dat uw dienst adresinformatie toch eenduidig uit de GBA haalt?
Dan constateer ik, dat uw dienst de post ook vanuit alle hoeken en gaten van het land verstuurd. Zo ontving ik achtereenvolgens schrijven vanuit, en dit zijn slechts voorbeelden:
Postbus 55000, 7500 KD Enschede – 23 mei 2012 – xxxxxxxxxxx
Postbus 866, 7600 AW Almelo – 14 februari 2013 – xxxxxxxxxxx
Postbus 4510, 6401 JA Heerlen – 13 november 2013 – xxxxxxxxxxx
Postbus 5105, 7600 GL Almelo – 3 december 2013 – xxxxxxxxxxx
Postbus 9048, 7300 GK Apeldoorn – 15 januari 2014 – xxxxxxxxxxx
Het lijkt er sterk op dat u een compleet netwerk van dwaalsporen hebt opgezet.
Leuker kunnen we het niet maken, wel ondoorzichtiger.

Verder heeft uw dienst met een schrijven op 18 februari 2013 te kennen gegeven dat mijn persoonlijke en financiële omstandigheden u er toe heeft besluiten om geen verdere invorderingsmaatregelen te treffen. Uw kenmerk van dat schrijven is: xxxxxxxxxxx.
Omdat uw dienst telefonisch aangaf geen verdere verzoeken te hebben ontvangen, bent u wel verdergegaan met invordering op andere aanslagen. Aanslagen die zich daartoe gezien de persoonlijke en financiële omstandigheden ook niet voor leenden. Vele telefoontjes later heb ik toen noodgedwongen een afspraak gemaakt met de heer Voortman van uw kantoor in Almelo. Dit resulteerde in de toezegging dat de andere aanslagen, waarvan ik de nummers verderop zal vermelden, onder de regeling/het verzoek met kenmerk xxxxxxxxxxx gevoegd zouden worden.
Sindsdien worden er maandelijks (delen van) toeslagen ingehouden en leveren mijn 3 keer per maand gevoerde gesprekken met uw dienst steeds tegengestelde geluiden op. De een zegt ‘Nee, wij houden niet in.’, een tweede zegt ‘Nee, wij mogen niet inhouden’ en een derde zegt ‘Ja hoor, dat mogen we wel. Zo gaat het nu al zeer lang en krijg ik van 1 van die inhoudingen tenminste nog steeds netjes bericht (xxxxxxxxxxx). Deze is nu vrijwel ingelost, daar waar mijn omstandigheden dat dus helemaal niet toestaan. Ook wordt er maandelijks een bedrag ingehouden op mijn huurtoeslag, maar daar komt steevast helemaal geen schrijven over en is derhalve onduidelijk wat daarmee wordt ingelost.

De aanslagen die onder eerder genoemde beschikking zouden worden gevoegd zijn:
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Op 27 december heeft uw dienst in een schrijven laten weten dat ik over 2014 recht heb op de volgende toeslagen:
Zorgtoeslag xxxxxxxxxxx
Kindgebonden budget xxxxxxxxxxx
Huurtoeslag xxxxxxxxxxx
Op deze toeslagen wordt dus nog steeds onterecht geld ingehouden om eerder genoemde aanslagen te verrekenen. Van de huurtoeslag komt daarover zelfs nimmer een schrijven, dus ter voldoening van welke aanslag deze onterecht wordt ingehouden, is een volkomen raadsel.

Als gevolg van bovenstaande, niet schriftelijk bevestigde acties van uw kant, ben ik ook niet in staat om vrijstelling van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen te verkrijgen. Het brengt mij steeds verder in de problemen en als ik er informatie over probeer in te winnen, dan beschikt uw dienst zelfs over medewerkers die, zonder dat er van mijn kant een onvertogen woord is geuit, de verbinding verbreken. Ik sta met de rug tegen de muur en loop tegen steeds meer achterstallige betalingen en niet af te lossen privé-leningen aan.

Ik verzoek u op korte termijn inhoudelijk te reageren op dit schrijven en met een wettelijk toegstane oplossing te komen. Tevens verzoek ik u om met onmiddellijke ingang de onterechte inhoudingen stop te zetten en het onterecht ingehouden totaalbedrag alsnog naar mij over te maken. Indien reactie uitblijft, zal ik niet schromen om de schrijvende pers en een aantal televisieprogramma’s te benaderen.

Hoogachtend,

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: